جولای 18, 2018

نرم افزار مهندسی DualSPHysics

نرم افزار هیدرودینامیکی که برای شبیه سازی موج ها و بررسی تخریب و شکست اجسام بر اثر آن. این نرم افزار که به زبان c++ نوشته […]