سپتامبر 18, 2018

big data یا بزرگ داده چیست؟

big data چیست ؟ امروزه جهان به سمت دیجیتالی شدن و هوشمند شدن می رود و مردم هرچه بیشتر به فناوری روی می آورند داده های […]
سپتامبر 18, 2018

deep learning history

Deep Learning, as a branch of Machine Learning, employs algorithms to process data and imitate the thinking process, or to develop abstractions. Deep Learning (DL) uses layers […]
سپتامبر 18, 2018

deep learning

deep learning (deep neural network) Deep learning is an aspect of artificial intelligence (AI) that is concerned with emulating the learning approach that human beings use […]
سپتامبر 18, 2018

deep learning یا شبکه عصبی عمیق چیست ؟

یادگیری ماشین(machine learning) قبل از شرح شبکه عصبی عمیق (deep learning) به اختصار به شرح یادگیری ماشین می پردازیم . یادگیری ماشین روش هایی مبتنی بر […]
جولای 31, 2018

چرا هوش مصنوعی ؟ چرا پردازش موازی ؟

چرا هوش مصنوعی : امروزه آنچه در اولویت انجام کار ها قرار دارد سرعت انجام آن است مثلا فرض کنید بخواهیم گروهی را مسئول کنیم که […]