سپتامبر 18, 2018

deep learning history

Deep Learning, as a branch of Machine Learning, employs algorithms to process data and imitate the thinking process, or to develop abstractions. Deep Learning (DL) uses layers […]
سپتامبر 18, 2018

deep learning یا شبکه عصبی عمیق چیست ؟

یادگیری ماشین(machine learning) قبل از شرح شبکه عصبی عمیق (deep learning) به اختصار به شرح یادگیری ماشین می پردازیم . یادگیری ماشین روش هایی مبتنی بر […]
جولای 18, 2018

tensorflow

از کتابخانه های قدرتمند در حوزه ی هوش مصنوعی برای ساخت شبکه های عصبی میباشد که کاربران بسیاری از آن استفاده میکنند. این کتابخانه با استفاده […]