معرفی نرم افزار مهندسی ADINA SYSTEM


نرم افزار تحلیل و آنالیز المانهای محدود ADINA System ، یک نرم افزار قدرتمند جامع کاملا مهندسی یک سیستم برای تحلیل و آنالیز المانهای محدود ، تحلیل سازه ، سیالات ، انتقال حرارت ، الکترومغناطیس و multiphysics را به مهندسین ارائه می دهد .


نرم افزار ADINA System بهترین راه حل برای مهندسین رشته های مکانیک ، خودرو و … می باشد که می توانند به کمک آن سهولت کار خود را بالا ببرند . نرم افزار ADINA System دارای ماژول های حرفه ای مختلفی می باشد که در ادامه می توانید هر کدام از ویژگی های آن ها را مشاهده نمایید .

ADINA Structures: یک بخش اصلی در نرم افزار ، برنامه المان محدود برای تحلیل خطی و غیر خطی جامدات و سازه ها

ADINA CFD: برنامه CFD برای تجزیه و تحلیل جریان قابل تراکم و تراکم ناپذیر با قابلیت های بالا از هنر برای حرکت مرزها و remeshing اتوماتیک

ADINA EM:ماژول ADINA EM قابلیتی برای حل معادلات کلی ماکسول،  حاکم پدیده های الکترومغناطیسی ، اثرات الکترومغناطیسی  را فراهم می کند که جریان های سیال هم شامل آن می شود

ADINA Thermal: ماژول حرارتی برای تجزیه و تحلیل انتقال حرارت از مواد جامد و مشکلات این زمینه است

ADINA FSI:  (تعامل ساختار مایع) کد رهبری صنعتی برای تجزیه و تحلیل به طور کامل همراه جریان سیال با مشکلات تعامل ساختاری استفاده می شود . این ماژول در دسترس کاربران که مجوز هر دو سازه ADINA و ماژول ADINA CFD می باشد .

ADINA TMC: این ماژول قابلیتی برای همراه (TMC) تجزیه و تحلیل حرارتی مکانیکی ، از جمله تجزیه و تحلیل با انتقال حرارت را برای کاربرا فراهم می کند

ADINA Multiphysics: بسته ADINA Multiphysics شامل تمام راه حل های ADINA برای مواد جامد و سازه ها ، انتقال حرارت ، CFD و الکترومغناطیس و همچنین قابلیت multiphysics مانند تعامل آب و سازه ، اتصال حرارتی مکانیکی ، محیط متخلخل ، پیزوالکتریک ، گرمایش ژول و بسیاری دیگر می باشد .

ADINA User Interface: برنامه رابط کاربری (AUI) قبل و بعد از پردازش قابلیت های کامل برای همه برنامه راه حل ADINA فراهم می کند

ADINA Modeler: یک افزودنی ماژول به AUI فراهم می کند که قابلیت های مدل سازی و یکپارچه سازی مستقیم با تمام سیستم های CAD بر اساس Parasolid-دیگر صورت گیرد

CAD/CAE Interfaces: وارد کردن فایل های خود در نرم افزار هایی مانند (e.g., NX, SolidWorks, and SolidEdge) و همچنین به سیستم های عمده مانند I-DEAS و Femap

ویژگی های کلی نرم افزار ADINA System :

– جابجایی و استرس تجزیه و تحلیل مواد جامد و سازه

– تجزیه و تحلیل انتقال حرارت

– سیال تراکم ناپذیر و تراکم جریان

– تعامل آب و سازه (FSI)

– جفت حرارتی مکانیکی (TMC)

– جفت فشار سازه منافذ (محیط متخلخل)

– حرارتی مایع سازه

– برق کوپلینگ درست سازه (پیزوالکتریک)

– جفت های الکتریکی (گرمایش ژول)

– صوتی کوپلینگ هیدرولیکی سازه

– سیالات کوپلینگ انتقال جریان توده

منبع : download.ir