طرح های هفتگی


سرور AMD EPYC 7401P مدل M1

هفتگی640000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 24 هسته پردازشی
 • 64 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور AMD EPYC 7401P مدل M1

هفتگی640000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 24 هسته پردازشی
 • 64 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

طرح های ماهانه


سرور AMD EPYC 7401P مدل M1

ماهانه2350000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 24 هسته پردازشی
 • 64 گیگابایت مقدار حافظه
 • 480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان

سرور AMD EPYC 7401P مدل M2

ماهانه4300000تومان

ویژه پروژه های دانشجویی

 • 48 هسته پردازشی
 • 128 گیگابایت مقدار حافظه
 • 2*480 گیگابایت فضای ذخیره سازی
 • فاقد هسته پردازشی
 • ترافیکی داخلی رایگان